Search
  • trudegfuruseth

Vi åpner for påmelding til Norskskolen!

Norskskolen i Singapore åpner for påmelding til skolestart januar 2021


Det er med glede vi kan annonsere at Norskskolen åpner dørene 23.januar. Det er lagt ned mye

arbeid i å skape et best mulig tilbud innenfor de restriksjoner dagens situasjon gir. Tilbakemelding

fra spørreundersøkelsen har gitt klare indikasjoner på ønsker og vi har tilpasset

undervisningsopplegget så godt som mulig.


Noe av det som er nytt i forhold til tidligere er at det gis et tilbud også til de yngste, fra 3 år. Foreldre

gis også mer fleksibilitet i form av at undervisningsdag og undervisningssted kan velges mer fritt.

Undervisere har nå også større frihetsgrad til å lage et tilpasset opplegg basert på elevenes nivå.


Vi ønsker dere alle velkomne til Norskskolen 2021.


Trude Giglietti-Furuseth

Rektor


53 views0 comments

Recent Posts

See All